Přihlásit se

Tento článek se nebude zabývat řešením konkrétních problémů, ale naznačí možné úpravy, které dokáží mnoho problémů odstranit.

    Problémy s elektrickou instalací začínají mít automobily již v rozmezí 3 až 5 let. U automobilu starého zhruba 20 let je již elektrická instalace na sklonku své životnosti. Proto je jí třeba věnovat velkou pozornost. Negativní vliv na elektrickou instalaci mají především klimatické podmínky jako je např. vysoké teplotní zatížení, vibrace, vlhkost a především různé soli, které se používají na ošetření silnic v zimním období.

Problematické místa elektroinstalace:

  • svorky baterie
  • ukostření baterie ke karoserii
  • přívodní kabely startéru
  • spínací skříňka
  • spínání tlumených a dálkových světel
  • pojistky
  • kontakty objímek žárovek a vlastní objímky

Svorky baterie

    Doporučuji na baterii použít kvalitní mosazné svorky. Svorky olověné se časem vymačkají a zvyšuje se přechodový odpor mezi vývodem baterie a vlastní svorkou. Ocelové svorky (používané ve starších škodovkách) jsou velice náchylné ke korozi a mají špatný tvarový styk s vývodem baterie.

Ukostření baterie ke karoserii

    Na ukostření je třeba velice dbát. Špatné ukostření může mít vliv na veškeré elektrické spotřebiče. Dosedací plochy ukostřujícího vodiče a karoserie je třeba pečlivě očistit a důkladně spoj dotáhnout.

Přívodní kabely startéru

    Při startování teče proud okolo 70 - 100 A. Při roztáčení startéru může proud nárazově stoupnout až na několik stovek ampér. Z Ohmova zákona vyplývá, že při přechodovém odporu 0,01 Ohmu je úbytek napětí při proudu 100A 1 V. Tento úbytek může způsobit, že auto v zimě nenastartujete. Přívodní kabel kladného napětí +12 V. Je nutná důsledná kontrola a při jakýchkoliv známkách poškození vyměnit. Z vlastní zkušenosti doporučuji kabel vyměnit, přesně řečeno nahradit kabel silnějším. Většina výrobců používá "slabé" kabely, jsou dimenzovány na hranici jejich použitelnosti. Přívodní kabel záporného napětí -12V. Tento kabel není v autě instalován a startér je ukostřen přes převodovku - motor - uzemňovací kabel z motoru na karoserii - uzemňovací kabel z karoserie do baterie. Sami vidíte, že je zde mnoho článků, které mohou způsobit veliké problémy (zvláště v zimě). Proto doporučuji natáhnout nový kabel přímo ze svorky baterie ke startéru. Kabel ukončený kabelovým okem přišroubujeme pod šroub upevňující startér. Oba kabely by měly mít průřez alespoň 25 mm2, lépe 40 mm2. Po této úpravě sami uvidíte jak auto bude lépe startovat.

Spínací skříňka a spínání světel pomocí relé

    Přes kontakty spínací skříňky a k ní příslušnou elektroinstalaci teče poměrně vysoký proud. Vzhledem ke stáří auta, můžou být kontakty značně zkorodované. Konstrukce spínací skříňky je poměrně složitá a proto po Vás nechci její revizi. Navrhnu však způsob jak spínací skříňku proudově odlehčit. Přes spínací skříňku jsou také napájeny přední světlomety. Úprava spočívá k dodatečné montáži spínacích relé a napájení přímo z baterie. Spínací relé je možno použít např. spínací relé pro světlomety z vozů Škoda 120 (má přímo na sobě držák pro upevnění ke karoserii). Použijeme dvě relé, jedno na světla tlumená a druhé pro světla dálková a také novou pojistkovou skříňku (pro 4 pojistky). Stávající přívody do světel použijeme na ovládání jednotlivých relé. Přívod napájecího napětí + 12 V na kontakt relé přivedeme přímo z baterie. Výstupní kontakt relé připojíme na pojistky (jedna pro levé a druhá pro pravé světlo). Z pojistek již vedeme přímo kabel k žárovkám. Zemnící kabel žárovek samozřejmě také dáme nový. Použité kabely by měly mít průřez min. 2,5 mm2, lépe však 4 mm2. Tato úprava proudově odlehčí spínací skříňku a eliminuje úbytky napětí v zapojení světlometů. Dále doporučuji vyměnit patici pro připojení žárovky světlometu, nebo přišroubovat kabely pomocí kabelových ok ke kontaktům žárovky (tato úprava má jednu nevýhodu: výměna žárovky je složitější - nutno přešroubovat 3 kabely namísto zasunutí patice). Tyto úpravy také umožňují výměnu žárovek za silnější např. halogeny 90 / 100 W. Tyto žárovky však nejsou homologované a je nutno počítat s možným postihem. Po této úpravě i při použití standardních žárovek světlomety podstatně lépe svítí.

Pojistky a objímky žárovek a ostatní konektory

    Doporučuji kontrolu a případné očištění kontaktů. K čištění kontaktu je vhodný jemný pilníček a kvalitní chemické přípravky odstraňující korozi a přípravky konzervační.