Přihlásit se

Mk1


Mk2


Mk3

Legenda ke schématům
číslo popis dílu mk 1 mk 2 mk 3
00 1/2 práh dlouhý 1+2+3
02 1/2 práh krátký 1+2+3
06 1/2 spodní profil prahu přední 1+2+3
07 1/2 spodní profil prahu zadní 1+2+3
10 1/2 dveře 1+2 3
11 1/2 dveře kompletní 1+2 3
12 1/2 spodní vnější část dveří 1+2+3
13 1/2 dno dveří 1+2+3
20 přední čelo 1 2 3
22 spodní část předního čela 1 ne
23 vnitřní díl spodní části př.čela 1 2+3
28 kapota motoru 1 2 3
31 1/2 přední blatník 1 2 3
32 spodní díl rámu čel. okna 1+2+3
33 1/2 část spodního dílu rámu čel. okna 1+2+3
39 1/2 vnitřní díl zadní kapsy 1+2+3
42 1/2 horní díl předního podběhu 1+2+3
43 1/2 část horního dílu př. podběhu 1+2+3
51 1/2 zadní blatník úplný 1 2+3
53 spodní část zadního blatníku 1+2+3
54 výztuha zadního podběhu 1+2+3
55 horní díl zadního podběhu 1+2+3
55 3/4 vnější díl zadního podběhu 1+2+3
55 5/6 vnitřní díl zadního podběhu 1+2+3
58 1/2 lem zadního blatníku malý 1+2+3
59 1/2 lem zadního blatníku velký 1 2+3
60 1/2 vnější díl zadní kapsy 1 ne
65 zadní čelo 1 2+3
68 spodní díl zadního čela 1 2+3
69 držák akumulátoru 1+2+3
71 zadní kapota 3-dv. model 1 2+3
71 1 zadní kapota 2-dv. model 1 2 3
72 spodní díl zadní kapoty 3-dv. model 1 ne
74 přední část podlahy - úplný 1+2+3
74 1/2 poloviny přední části podlahy 1+2+3
75 1/2 poloviny podlahy - komplet 1+2+3