Přihlásit se

Patrně jedinou dostupnou literaturou v češtině zabívající se technikou Fiatu 127 je kniha která vyšla v roce 1983. Obsahuje popis technických skupin, návody k údržbě a opravám některých typů Fiatů, které byly postaveny na stejných, nebo podobných konstrukčních přístupech. Kniha má 528 stran, z toho plných 210 stran popisuje typ 127. Téměř všechny kapitoly o typu 127 se týkají modelů vyráběných do roku 1977 tedy model Mk I., jsou zde popsány i změny pozdějších modelů Mk II.-Nuova (1977-1982) a Mk III. (od roku 1983) oproti svým předchůdcům. Některé kapitoly jsou shodné s typem 128. Část této knihy týkající se typu 127 vycházela na pokračování v motoristickém časopise Svět motorů v letech 1976-1977 (bez záruky).

   
autor Ing. Pavel Machata
název Údržba a opravy vozů Fiat 126p, 127, 128, 128 Familiare, 128 Rally a Zastava 1100
vydalo SNTL-Nakladatelství technické literatury, Praha
rok vydání 1983
obsahuje 528 stran, 315 obrázků, 73 tabulek, 2 přílohy

Mototechna vydala katalog náhradních dílů v tištěné podobě. Já jsem sehnal Katalog ND pro vozy Fiat 127 z roku 1976 opět zcela náhodou. Ležel na zadním sedadle stodvacetsedmičky, která dosloužila a stála na jednom vrakovišti.

Poslední literaturou z které je možno zjistit aleapoň některé technické podrobnosti je bružura dodávaná ke každému novému vozu "Obsluha a údržba - Fiat 127".