Přihlásit se

Připojte se k nám!

Smluvní podmínky užití webu www.fiat127.cz

https://www.fiat127.cz (dále jen „Web“) je webový portál Fiat 127 Fan Clubu (dále jen “F127FC”) zaměřený na vše přímo související s vozidly Fiat 127. Je provozovaný fyzickou osobou a nemá žádný právní podnikatelský status. Přístupem na Web souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně tyto stránky opusťte. Provozovatel si vyhrazujeme právo tyto podmínky změnit.

Web běží na open source redakčním systému Joomla, (OSM Development Team), který je šířen pod licencí „General Public License“. Tento systém, který je doplněn řadou modulů a pluginů používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více o tom co jsou to cookies a naleznete v samostatném článku.

 1. Užitím jakékoliv služby Webu, a to i bez registrace, uzavírá uživatel s provozovatelem smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) za následujících podmínek, včetně Oznámení o ochranOznámení o ochraně osobních údajů. Pro jakékoliv porušení smlouvy uživatelem (tedy porušení podmínek dle níže uvedeného) může provozovatel od smlouvy odstoupit a zamezit uživateli další využívání služeb webu.
 2. Web poskytuje své služby zdarma.
 3. Jednání uživatelů webu může být za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb monitorováno statisticky vyhodnocováno a případně moderováno provozovatelem. Monitorování jednání uživatelů a statistické vyhodnocování se též ukládá v souborech cookies na koncovém zařízení uživatele, tyto skutečnosti jsou označeny též v rámci Oznámení o ochraně osobních údajů. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo moderovat (upravovat) jednání uživatelů, a to i bez jejich souhlasu či vědomosti o tom, že jejich jednání bylo provozovatelem moderováno.
 4. Provozovatel neodpovídá:
  • za zneužití osobních údajů třetí osobou v důsledku užití osobních údajů, jež uživatel vědomě zveřejnil na Webu (například v diskusním fóru),
  • za jakékoliv jednání uživatelů na Webu, včetně obsahu diskusního fóra, bazaru, fotogalerie,
  • za škody, které by uživateli či jakékoliv třetí osobě vznikly v souvislosti s užitím Webu uživatelem či třetí osobou.
 5. Při registraci uživatelského účtu se osobní údaje uživatelů zpracovávají dle zásad Oznámení o ochraně osobních údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv smlouvu s uživatelem vypovědět s 14ti denní výpovědní lhůtou, počínající běžet od doručení zprávy elektronické pošty, oznamují výpověď smlouvy, a to i bez udání důvodu a následně odstranit kompletní záznamy uživatele na webu. Jakkoliv nečinný uživatelský účet může být z webu odstraněn po uplynutí 4 let od poslední online aktivity uživatele (tzv. expirace uživatelského účtu).
 6. Provozovatel za účelem zajištění funkčnosti diskusního fóra webu (dále též „fórum“) může znemožnit změnu či smazání tématu fóra či příspěvků ve fóru; uživatel není oprávněn na provozovateli nárokovat odstranění či změnu příspěvků, které do fóra vložil či témat, která založil, a to s ohledem na zajištění fungování fóra a návaznosti reakcí.
 7. Zabezpečení: veškeré přístupy na tento web jsou logovány přes logy webového serveru za účelem zajištění chodu serveru webu, ochranu před DDOS, ochranu před externími útoky, zvýšení bezpečnosti uložených osobních dat, apod. Tento log obsahuje z osobních údajů pouze IP adresu.
 8. Uživatel nesmí:
  • jakkoliv programově zasahovat do webu či ovlivňovat jakékoliv funkce webu,
  • vkládat do fóra reklamu, vyjma témat k tomu určených provozovatelem,
  • vkládat do fóra jakékoli osobní údaje (mimo správu svého osobního účtu),
  • v rámci fóra podporovat či nabádat k porušování obecně závazných právních předpisů,
  • porušovat autorská práva.

Podmínky www.fiat127.cz nabývají platnosti a účinnosti k 25.05.2018.


Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) webu www.fiat127.cz (dále též „Web“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti provozovatele jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných prostřednictvím online aktivit Webu takto:

 1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018.
 2. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás, v souvislosti s užitím Webu, tedy v souvislosti s tím, že Vám poskytujeme služby dle Smluvních podmínek užití webu www.fiat127.cz. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, bydliště (město), další kontaktní údaje zahrnující zpravidla, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies.
 3. Provozovatel zpracovává pouze ty osobní údaje které při registraci zadáte. Pro zdárnou registraci je nutné vyplnit jen uživatelské jméno (někdy též „nick“) a emailovou adresu, sloužící pro ověření existence registrujícího se uživatele. Nepředáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) s výjimkou webhostingu. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.
 4. Vaše údaje zpracováváme:
 5. po dobu nezbytnou k poskytnutí služby, nejste-li registrováni, a to z hlediska systémových požadavků Webu, nejdéle však 6 měsíců,
 6. po dobu nezbytnou k poskytnutí služby, jste-li registrováni jako uživatelé a Vás účet neexpiroval, a to z hlediska kontinuity poskytování služeb Webu, kdy doba zpracování odpovídá historii aktivity uživatele na Webu.
 7. Máte právo na informace, zahrnující též:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným u nás, právo na opravu nepřesných údajů,
  • právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů,
  • právo na přenesení svých osobních údajů jinam,
  • námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen.
 8. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: info@fiat127.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u úřadu na ochranu osobních údajů uoou.cz či uplatnit svá práva u soudu.

Vaše osobní údaje jsou shromáždovány dvěma způsoby:

 1. Systémové Cookies - při vstupu na Web www.fiat127.cz, kdy systém Joomla vytvoří několik cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou stáhnuty a uloženy v dočasných souborech vašeho internetového prohlížeče.
 2. Vaše odeslání osobních údajů Webu může zahrnovat odeslání příspěvků jako řádně registrovaného uživatele, když jste přihlášen.
  • Váš účet pak bude přinejmenším obsahovat uživatelské jméno, osobní heslo, používané při přihlašování do vašeho účtu, a osobní, platnou e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje pro váš účet na www.fiat127.cz jsou chráněny zákony o ochraně osobních údajů a dat, které jsou platné v České republice. Ostatní informace které zadáváte při registraci jsou dobrovolné. Web nemá povolenu možnost zasílání automaticky vytvářených zpráv systémem Webu na váš email.
  • Vaše heslo je zašifrováno (jednosměrný hash) pro zajištění jeho bezpečnosti. Přesto není doporučeno používat stejné heslo na dalších stránkách. Vaše heslo je prostředek k přístupu k vašemu účtu na www.fiat127.cz. V žádném případě nesmí provozovatel Webu nebo jiné, třetí strany, od vás požadovat vaše heslo. V případě, že byste zapomněli vaše heslo k vašemu účtu, můžete použít funkci „obnovení hesla“, (někdy též „neznáš heslo?“) poskytovanou systémem Webu. Tento proces po vás bude žádat zadaní vašeho uživatelského jména a vašeho e-mailu. V případě, že byste zapomněli vaše uživatelské jméno, můžete tutéž funkci poskytovanou systémem Webu. Tento proces po vás bude žádat zadaní vašeho e-mailu.
Zadejte vaši emailovou adresu. Na tuto adresu bude odeslán potvrzovací email.